Eesti Grillimessi - Grillima! veebimessi toimumise aeg ja koht

Avatud 12 kuud ja 24 tundi ööpäevas: www.grillimess.ee, sissepääs tasuta

Ka kortermaja rõdul saab ja tohib grillida!

Kas kortermaja rõdul on grillimine seadusega lubatud? Milliste grilliaparaatidega ja mis tingimustel rõdul grillida tohib? Kas korteriühistul on õigus seda tegevust keelata?

Tänapäeval on saadaval suur valik erinevaid gaasi-ja elektrigrille, millest paljud sobivad kasutamiseks ka rõdul või terrassil. Näiteks on tuntud grilliaparaatide tootja Weber uute PULSE seeria elektrigrillide tutvustuses öeldud: „Uued Weber PULSE seeria elektrigrillid on loodud kasutamiseks just linnatingimustes inimestele, kes hindavad head toitu ning mugavust, kuid samas ei taha oma grillimisega naabreid häirida. Elektrigrilliga on täiesti seaduslik grillida igaühel oma rõdul, olenemata sellest, kas elate 1. või 24. korrusel.“

Klikka pildil: 

Korterelamute ohutusjuhend (Rõdul grillimise ABC) copy.jpg

Kuna õigusaktid gaasi- ja elektrigrillide rõdul kasutamist ei reguleeri, olen palunud selles osas ka asjatundjate arvamust. Lääne Päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Raido Mets: "Rõdul võib kasutada gaasi-ja elektrigrilli, kui selle kasutamisel järgitakse kasutusjuhendit. Rõdul oli ja on keelatud kasutada puidu ja grillsöega töötavaid grillimisseadmeid, mida reguleerib ka siseministri 30.08.2010 määruse nr 40, "Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“ § 4. Päästeameti ennetustööosakonna ekspert Sandra Tammiksaar lausus: "Tahkkütusel töötavad grillseadmed on rõdul välistatud. Rõdul grillimiseks sobib kas gaasi- või elektrigrill juhul, kui seda lubab seadme kasutusjuhend. Ka siis tuleb järgida kasutusjuhendis ettenähtud nõudeid – näiteks kui kaugel peab olema seade põlevast materjalist nagu puitseinast. Lisaks tuleb grillimisel käepärast hoida piisavalt esmaseid tulekustutusvahendeid. Grillija peab arvestama, et kui söegrilli saab kontrolli all hoida veepudeliga, siis rasva veega kustutada ei tohi, eriti muidugi elektrigrilli puhul. Rasvapõlengu kustutamiseks on sobilikud tuletekk ja spetsiaalne rasvakustuti."

Grillimistegevusega kaasneb ka lõhn, mis grillisõbra jaoks on ülim aroom, aga mõnele majanaabrile ei pruugi sugugi meeldida. "Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse" § 30 lõike 1 punktis 1 on kirjas: Korteriomanikul on õigus kasutada eriomandi eset oma äranägemise järgi niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga. Rakendades õiguse analoogia põhimõtet, võib siin kolmanda isiku õigustatud huvi tõlgendamisel lähtuda asjaõigusseaduse § 143 lõikest 1, mille kohaselt ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Juhul kui elate üürikorteris, võib korteri kasutamist ja seal harrastatavaid tegevusi (lemmikloomad, suitsetamine jne) muidugi piirata ka korteri omanik. 

Korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Vard: "Korteriühistu saab oma põhikirjaga vaid kehtivat õigust täpsustada, mitte kehtestada uusi norme nagu näiteks grillimise või suitsetamise keeld rõdul. Pole teada, et mõni korteriühistu rõdul grillimist oma põhikirjaga oleks reguleerinud, ja kui on, ei pruugi see olla õiguspärane juhul, kui ei ole kooskõlas kehtivate seadustega, kusjuures elektri- ja gaasigrillide kasutamist kehtiv õigus ei reguleeri."

Edu grillimisel ja häid maitsenaudinguid!

Jan-Roland Raukas
MTÜ Eesti Grilliliit
jan-roland@grilliliit.ee
www.grilliliit.ee 

Klikka pildil: 

rõdulgrillimine.png


Rohkem grillitarkust saab lugeda ja vaadata Eesti Grillimessi lehel Tarkvara (Know-how) (klikka)